HUURCALCULATOR

Aan de hand van deze inkomenstoets kan je op basis van jouw bruto-inkomen een indicatie krijgen van je mogelijkheden ten opzichte van een opgegeven huurprijs.


Vul het formulier in en kom erachter of je de woning kan huren.

Je kan een woning huren tot maximaal het getoonde bedrag per maand. Dit is inclusief de huur van een parkeerplaats, maar exclusief servicekosten. Bij een afwijkende situatie helpt de makelaar je graag bij het maken van een passende berekening. Aan de uitkomsten van deze calculator kunnen geen rechten worden ontleend.
,-
,-
,-
,-

Veel gestelde vragen

Deze vragenlijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Meld je aan op deze website en blijf op de hoogte!

Meld je aan

 

Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen.
Als huurder ben je ook geen kosten aan de makelaar verschuldigd, tenzij anders vermeld.

Alle appartementen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Dit is alleen mogelijk voor (sociale) huurwoningen met een maximale huurprijs van € 752,33 (prijspeil 2021).

Je huurt voor minimaal één jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand. Een voorbeeld: je geeft op 10 maart aan dat je de huur wilt opzeggen, dan wordt de huurovereenkomst beëindigd op 30 april.

Wanneer een huurder de huur opgezegd heeft kan er een bezichtiging in de beschikbare woning gedaan worden.

Op de aanmeldpagina kan je het aanmeldformulier downloaden en ingevuld mailen naar wonen@compact-res.nl.

Zodra wij een huurwoning voor u beschikbaar hebben, vragen wij u onderstaande documenten;

 • Een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP). Op te vragen bij de gemeente waar u ingeschreven bent*.
 • Een recente werkgeversverklaring van uw werkgever*.
 • Een recente verhuurdersverklaring (of verklaring van de Hypotheekhouder)*.
 • Drie (3) recente loonstroken*.
 • Drie (3) bankafschriften met de meest recente loonstortingen*.
 • Een recent uittreksel van het BKR (via www.bkr.nl)*.
 • Indien van toepassing dient de kandidaat een kopie partneralimentatie/ echtscheidingsconvenant*.
 • Een kopie van de verblijfsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) voor kandidaten die rechtstreeks uit het (Europese) buitenland komen.
 • Een ‘Inkomensverklaring’ van de Belastingdienst Het documenten is met behulp van DigiD GRATIS te downloaden op website van de Belastingdienst .*
 • UWV afschrift ‘Arbeidsverleden en loongegevens’.Het document is met behulp van DigiD GRATIS te downloaden op website van de het UWV.*

* Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met de door de kandidaat ingevulde gegevens en geüploade documenten. Na toewijzing of afwijzing worden alle gerelateerde formulieren, documenten en geüploade bestanden onherstelbaar verwijderd. Indien van toepassing dient de kandidaat zijn/haar BSN-nummer af te schermen op de aangeleverde documenten.
 

Om een appartement te huren gelden de volgende richtlijnen voor het inkomen: 

Loondienst: minimaal bruto jaarinkomen (incl. vakantiegeld en vaste 13e maand) van 42x de kale maandhuurprijs + parkeerplaats 
Zzp-er, zelfstandig ondernemer of DGA: minimaal bruto jaarinkomen van 42x de kale maandhuurprijs + parkeerplaats. 
Gepensioneerden: minimaal bruto jaarinkomen van 36x de kale maandhuurprijs + parkeerplaats 

 • Bij twee inkomens mag het tweede inkomen voor 50% worden meegenomen. 
 • Voor vrij beschikbaar eigen vermogen op een Nederlandse bankrekening is er een opslag mogelijk voor de maximaal toegestane huurprijs.

De bewoner(s) moeten tot één huishouden behoren. Daarbij moet er sprake zijn van een duurzame relatie, wat betekent dat het zoals hiervoor genoemd een gezinssituatie of twee partners moet betreffen. Bij de toetsing wordt rekening gehouden met het hoofdinkomen en in geval van een partner wordt het tweede inkomen voor 50% meegenomen. Na de verhuizing moet(en) de bewoner(s) zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal twee inkomens (uit een duurzame relatie) tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan. Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een appartement te huren. 

Het is alleen mogelijk om te huren met inkomen uit een vast dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd). Het is niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een appartement te huren, tenzij het een Fase B of C contract betreft. Met een Fase A contract is het dus niet mogelijk om een appartement te huren.

Ja dat kan, mits het dienstverband niet eerder eindigt dan 6 maanden na ingang van de huurovereenkomst (oplevering appartement) en op de werkgeversverklaring bij “verklaring voortzetting dienstverband” de optie “ja” is aangekruist. Dit wordt ook wel een intentieverklaring genoemd. De werkgever dient bij dit onderdeel een extra handtekening en/of firmastempel te plaatsen. Als er geen intentieverklaring wordt afgegeven mag het dienstverband niet eerder eindigen dan 12 maanden na ingang van de huurovereenkomst.

Het is voor woningdelers niet toegestaan om een appartement te huren. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

Het inkomen van de volgende uitkering worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

Je weet als huurder waar je aan toe bent. Geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s, geen waardevermindering. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar. Ook reparaties worden voor je geregeld.